POWIAT MAKOWSKI
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna / Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
23 lipca 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Sławy, Sławosza, Żelisławy
  

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

 

 Koncepcja pracy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Makowie Mazowieckim

 


Główne kierunki działania Poradni1. Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb środowiska w zakresie  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wzbogacanie form udzielanej pomocy.
3. Dbanie o wysoki poziom usług w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Zapewnienie warunków do realizacji zadań Poradni:
    - wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników,
  - zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem potrzeb Poradni, specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz własnego rozwoju osobowego,
  - doskonalenie zawodowe - kursy kwalifikacyjne, doskonalące, studia podyplomowe,
  - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd, winda dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie toalet, poczekalni),
  - zwiększenie zatrudnienia specjalistów.
5. Diagnoza poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych dzieci  i młodzieży.
6. Podnoszenie standardów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
    - profesjonalizm w pracy diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej,
  - rzetelność w pracy nad poprawnością diagnozy, konstruowaniu zaleceń pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
    - stwarzanie klientom poczucia bezpieczeństwa,
    - dbanie o pozytywny wizerunek Poradni,
    - udzielanie profesjonalnej, efektywnej, terminowej pomocy klientom.
7. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb.
8. Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny m.in. poprzez:
    - konsultacje
    - doradztwo
    - poradnictwo
    - diagnoza potrzeb dzieci
    - udział w zajęciach grupowych dla rodziców.
9. Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, organizacjami  w celu lepszego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb osób korzystających z pomocy Poradni:
   -  współpraca z przedszkolami, szkołami, placówkami oświatowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, rodziny, środowiska,
   - opracowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla rodziców, nauczycieli, uaktualnianie strony internetowej, współpraca z lokalnymi mediami, organizowanie dni otwartych dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
   - współudział w akcjach promujących działalność oświatową, profilaktyczną, doradztwo edukacyjno-zawodowe i pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizowanych przez szkoły, organizacje, władze samorządowe,
   - współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie realizowania praktyk studenckich zapoznających ze specyfiką pracy poradni,
   - współpraca z biblioteką pedagogiczną w zakresie przekazywania rodzicom, nauczycielom bibliografii, filmów, opracowań omawianych zagadnień  w czasie indywidualnych konsultacji, szkoleń,
    - prelekcje podczas zebrań z rodzicami.
10. Stałe monitorowanie efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Oferta form wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej  z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Makowie Mazowieckim.
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana przez pedagogów, psychologów, logopedów. W zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży prowadzimy:


- diagnozę poziomu rozwoju potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży,
- diagnozę uzdolnień,
- pomoc w wyborze zawodu i kierunku kształcenia (zajęcia grupowe, indywidualne porady),
- przesiewowe badania słuchu i mowy,
- diagnozę rozwoju mowy dziecka,
- zajęcia z uczniami nadpobudliwymi  psychoruchowo (ADHD),
- pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym,
- edukacja prozdrowotna,
- zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- terapia EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży m.in. z jąkaniem, agresją, zaburzeniami mowy, zaburzeniami samooceny, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z zaburzeniami procesu uczenia się,
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce,
- terapia logopedyczna,
- terapia psychologiczna,
- terapia pedagogiczna,
- zajęcia z zakresu przeciwdziałania używaniu alkoholu, tytoniu, środków zmieniających świadomość,
- zajęcia integracyjno - adaptacyjne.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla rodziców i nauczycieli związana z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży:

- indywidualne konsultacje i porady.
- warsztaty umiejętności wychowawczych: "Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły",
- zajęcia z zakresu przeciwdziałania używania alkoholu, tytoniu, środków zmieniających świadomość,
- szkolenia na temat:
· "Potrzeby dziecka rozpoczynającego naukę szkolną"
· "Rozwój mowy i jej wpływ na rozwój poznawczy dziecka"
· "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej"
· "Dysleksja - rozpoznawanie i formy pomocy"
· "Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów - metoda konstruktywnej konfrontacji"
· "Jak pomagać dziecku z ADHD w domu i szkole?"
· "Jak pomagać uczniom w szkole? - interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez Poradnie
Psychologiczno - Pedagogiczne"
· "Komunikacja interpersonalna jako podstawa efektywnej współpracy pomiędzy interesariuszami szkoły"Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieliPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydaje opinie w sprawach związanych  z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.


opublikowała Katarzyna Gryczon


Zadaj pytanie Staroście
Powiat w obiektywie
Spacer wirtualny
Foto Galeria
Mapa dojazdu
Baza firm
Gospodarstwa Agroturystyczne
Portal mapowy
Portal Samorządowy
Fundacja Kocham Maków
Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki, pow. makowski, woj. mazowieckie
tel.: 29 717-36-60, fax: 29 717-36-64, email: starostwo@powiat-makowski.pl , http://www.powiat-makowski.pl
NIP: 757-14-52-124, Regon: 550668841
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x